Vår Comfortservice

Selectas servicekonsepter og ulike løsninger (Comfortservice, Totalservice og løsninger for mindre kontorer)

Selecta tilbyr to grunnkonsepter innen service- og vedlikehold av kaffemaskiner og vannløsninger. Dette er det Selecta kaller Comfortservice og Totalservice.

 1. Startside
 2. Service
 3. Våre servicenivårer
 4. Comfortservice

Comfortservice

Selectas Comfortservice inkluderer følgende:

 • Opplæring i bruk av maskin og enkelt vedlikehold
 • Teknisk service ved behov, inkludert arbeid og deler
 • Responstid teknisk service 4-8 timer.
 • Selecta ringer og tar imot deres bestilling i forkant av hygieneservice.
 • Fraktfri varelevering i forbindelse med hygieneservice.
 • Hygieneservice inntil 11 ganger årlig, hvilket innebærer;
  • Hygienisk rengjøring av alle komponenter innvendig som er i kontakt med vann/ingredienser.
  • Preventiv service, vi bytter slitedeler for å unngå unødig nedetid.
  • Rengjøring av blandekopper og ingrediensbeholdere.
  • Funksjonstest av automaten utføres etter utført service

 

Under følger en nærmere beskrivelse av Selectas Comfortservice:

 

Comfort

Comfort er tjenesten for deg som vil ha en komfortabel løsning, der du gjør

deler av servicen selv.

 

OPPLÆRING, BESTILLING OG LEVERANSER

DETTE HER GJØR VI:

Vi sørger for at dere har akkurat det utstyret dere trenger, og vi vil gi dere opplæring

i dagligdags vedlikehold og hvordan dere fyller på varer/ingredienser. Vi betjener og

leverer varer 6-11 ganger i året, og ved eventuelle feil kommer vi ut til avtalt tid. Når vi

besøker deg, vil vi ha med varene dere har bestilt. Om det er behov for ekstra leveranser utenfor de ordinære leveransene, så løses dette selvsagt, i samarbeid mellom sluttkunde og vårt kundesenter.

 

DETTE HER GJØR DU:

Ved vårt første besøk går vi sammen gjennom kalenderen med årets service- og leveringstider.

Den hjelper deg med å alltid ha et tilpasset lager.

Bestillingen din kan gjøres på flere måter. Ca 3-5 dager før det er på tide å bestille varer

for den kommende måneden, sendes en e-post til kontaktpersonen deres. I e-posten vil

du få informasjon om når ordren må gjennomføres.

 

DU KAN:

• Sende ordre/bestilling via e-mail: Ved å svare på mailen direkte

til no-bestilling@no.selecta.com

• Legge inn ordre/bestilling via telefon: På 98 28 50 00

Vi ringer deg før hver service med mindre du allerede har lagt inn bestilling på en av

ovennevnte måter. Dersom vi ikke når deg, vil vi, dersom det er mulig, legge inn en

beskjed om når dere senest kan legge inn bestilling.

Husk alltid å ha kundenummeret ditt tilgjengelig ved bestilling uansett hvilken måte du

legger inn bestillingen din på.

Serviceavgift blir fakturert automatisk en gang per kvartal. Varer og ingredienser blir

fakturert separert i forbindelse med hver enkelt bestilling.

 

SERVICE OG REPARASJON

DETTE HER GJØR VI:

Samtidig som vi gjør den hygieniske servicen, ser vi også over utstyret og forebygger at

problemer skal oppstå. Vi bytter ut slitte deler og slanger, ser over ventiler osv.

Om akutte driftsproblemer likevel skulle oppstå, kontakt kundeservice på selecta.no, mail: info@no.selecta.com eller ring oss på 98 28 50 50. Vi løser problemet innen avtalt tid etter at feilmeldingen er

rapportert, i henhold til vanlig arbeidstid (08:00 til 16:00).

 

DETTE HER GJØR DU:

Du fyller selv på med varer og rengjør maskinen 1 gang per uke, eller når du fyller på

varer i henhold til avtalt rutine. Du får opplæring fra oss om hvordan du gjør dette.

Du, sammen med våre kunder, har kontroll over servicedagene våre og kan tilpasse

ordrer basert på månedlig behov.

 

SAMMENDRAG

SELECTAS FORPLIKTELSER:

• Regelmessig grundig rengjøring av maskinen.

• Følge opp feilmeldinger innen avtalt tid fra og med feilmelding er rapportert,

i henhold til vanlig arbeidstid (08:00 til 16:00).

• Levering av varer i forbindelse med servicebesøk.

• Ansvarlig for alle forebyggende og tekniske tjenester, inkludert reservedeler.

 

DINE FORPLIKTELSER:

• Du godtar at du i løpet av avtaleperioden skal kjøpe alle maskinrelaterte produkter

av Selecta.

• Du er ansvarlig for påfyll av ingredienser og drenering av avløp.

• Du er ansvarlig for å holde det rent og å ta vare på utstyret i henhold til

instruksjonene våre.

• Du er ansvarlig for kostnadene knyttet til strøm- og vannforsyninger.

Kontakt oss og hør mer om våres løsninger